صورتجلسه هفتمین نشست از دوره هشتم 1401/06/29

صورتجلسه هفتمین نشست از دوره هشتم هیئت امنا ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

 | تاریخ ارسال: 1402/3/21 | 
دفعات مشاهده: 3269 بار   |   دفعات چاپ: 269 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیوست یک صورت جلسه

پیوست های شماره ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷ صورتجلسه هیأت امنا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

 | تاریخ ارسال: 1402/3/21 | 
دفعات مشاهده: 3172 بار   |   دفعات چاپ: 271 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیوست پنجم صورتجلسه تاریخ 1400/3/23

پیوست پنجم صورتجلسه تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

 | تاریخ ارسال: 1401/3/25 | 
دفعات مشاهده: 5997 بار   |   دفعات چاپ: 569 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیوست یک صورتجلسه 30-4-1399

پیوست یک صورتجلسه ۳۰-۴-۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1400/12/2 | 
دفعات مشاهده: 7230 بار   |   دفعات چاپ: 624 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برخی از پیوستهای امنا جلسه 1400/3/23

برخی از پیوستهای امنا جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳

 | تاریخ ارسال: 1400/11/10 | 
دفعات مشاهده: 7763 بار   |   دفعات چاپ: 674 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
صورتجلسه پنجمین نشست از دوره هشتم 1400/3/23

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره هشتم ۱۴۰۰/۳/۲۳

 | تاریخ ارسال: 1400/5/10 | 
دفعات مشاهده: 10245 بار   |   دفعات چاپ: 805 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نشست مشترک فوق العاده هیات امنا به تاریخ 19- 2 -1400 

نشست مشترک فوق العاده هیات امنا به تاریخ ۱۹- ۲ -۱۴۰۰ 

 | تاریخ ارسال: 1400/3/30 | 
دفعات مشاهده: 10563 بار   |   دفعات چاپ: 876 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جلسه هیئت امنا به تاریخ 99/10/2

جلسه هیئت امنا به تاریخ ۹۹/۱۰/۲

 | تاریخ ارسال: 1400/2/5 | 
دفعات مشاهده: 11622 بار   |   دفعات چاپ: 928 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه مورخ 99/11/5

صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه مورخ ۹۹/۱۱/۵

 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 | 
دفعات مشاهده: 12004 بار   |   دفعات چاپ: 973 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
صورتجلسه سومین جلسه از دوره هشتم هیئت امنا 99/04/30

صورتجلسه سومین جلسه از دوره هشتم هیئت امنا ۹۹/۰۴/۳۰

 | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
دفعات مشاهده: 13083 بار   |   دفعات چاپ: 1060 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیوست های صورتجلسه امنا مورخ ۹۸/۶/۱۱

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
دفعات مشاهده: 17454 بار   |   دفعات چاپ: 1282 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه فوق العاده هیئت امنای دانشگاه مورخ: 98/12/4

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
دفعات مشاهده: 16582 بار   |   دفعات چاپ: 1283 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیوست مصوبات هیئت امنای مورخ: 97/12/13

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
دفعات مشاهده: 16539 بار   |   دفعات چاپ: 1205 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه مورخ98/6/11

دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه مورخ: 98/6/11

 | تاریخ ارسال: 1398/9/16 | 
دفعات مشاهده: 22232 بار   |   دفعات چاپ: 1441 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جلسه هیئت امنا دوره هشتم 97/12/13

جلسه هیئت امنا دوره هشتم 97/12/13

 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 
دفعات مشاهده: 25859 بار   |   دفعات چاپ: 1646 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
موافقت با احکام عضویت اعضای حقیقی دوره هشتم هیات امنا

موافقت با احکام عضویت اعضای حقیقی دوره هشتم هیات امنا

 | تاریخ ارسال: 1397/12/21 | 
دفعات مشاهده: 29392 بار   |   دفعات چاپ: 1819 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر