ورود به پنل کاربری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
ریاست دانشگاه

فرم انتقادات و پیشنهادات


کد رهگیرى این فرم: P47-F47-U0-N5588          
[ چاپ فرم ]
:: اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
:: واحد رسیدگی

موضوع مربوط به کدام واحد دانشگاه است
:: انتقاد و یا پیشنهاد

متن انتقاد
متن پیشنهاد