نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای شورای دانشگاه

" اسامی اعضای شورای دانشگاه"
   

نام  و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی

سرپرست دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا امیر ابراهیم زاده

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

جناب آقای دکتر جعفر کیوانی                        

معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی

جناب آقای دکتر میرهادی حسینی

معاون ادار و مالی و توسعه منابع

جناب آقای دکتر سید حسین سراج زاده

معاون پژوهش و فنآوری

جناب آقای دکتر عزیزالله حبیبی

معاون دانشجویی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی اکبر ایمانی

معاون فرهنگی و اجتماعی

جناب آقای دکتر مشهدی زاده

 مدیر امور پژوهشی

جناب آقای دکتررسول رسولی پور

رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانی

جناب آقای دکتر محمدکاظم رفویی

رئیس دانشکده شیمی

جناب آقای دکتر اسماعیل بابلیان

رئیس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

جناب آقای دکتر اسماعیل عظیم عراقی

رئیس دانشکده علوم فیزیک    

جناب آقای دکتر بیژن عبداللهی

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری

جناب آقای دکتر محمدحسین عبداللهی

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

جناب آقای دکتر جمشید شنبه زاده

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

جناب آقای دکتر عباس بهرام

رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

جناب آقای دکتر حسن افراخته

رییس دانشکده علوم جغرافیایی

سرکار خانم دکتر شهربانو عریان

رییس دانشکده علوم زیستی

جناب آقای دکتر محسن رضایی

رییس دانشکده علوم زمین

جناب آقای دکتر خسرو منطقی

سرپرست دانشکده علوم مالی

جناب آقای دکتر توحید فیروزان سرنقی

سرپرست دانشکده مدیریت

جناب آقای دکتر محسن ابراهیمی

سرپرست دانشکده اقتصاد

جناب آقای دکتر محمدنقی فراهانی

رئیس موسسه تحقیقات تربیتی

جناب آقای دکتر عبدالجواد طاهری زاده

رئیس موسسه ریاضیات (دکتر مصاحب)

جناب آقای دکتر افشین متقی

مدیر تحصیلات تکمیلی

جناب آقای دکتر مرتضی تهامی

مدیر خدمات آموزشی

جناب آقای دکتر حامد صدقی

عضو شورای دانشگاه

جناب آقای دکتر حسن مهدیان                        

عضو شورای دانشگاه

جناب آقای دکتر غلامعلی فلاح

عضو شورای دانشگاه

جناب آقای دکتر علیرضا مدقالچی

عضو شورای دانشگاه

حضرت آیت ا.. سید محمد موسوی بجنوردی

رئیس پژوهشکده فلسفه و حقوق تطبیقی

جناب آقای دکتر ارسلان قربانی

مشاور رئیس و مدیر همکاری های علمی بین المللی

جناب آقای دکتر بهادر باقری

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

جناب آقای شهریار امیری

مدیر حراست دانشگاه