بیوگرافی معاون بیوگرافی معاون

 

 

حمید رنجبرنیاول: معاون حوزه ریاست و روابط عمومی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: دانشگاه گیلان، سال  1394

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1379 

 

افتخارات:

-  کارشناس نمونه در سال 83

-   مدیر نمونه در سال های86  و 90 و95

-   دریافت تقدیرنامه از نایب رئیس انجمن زمین شناسی ایران در سال 84

 - دریافت تقدیرنامه از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1388

-  دریافت تقدیرنامه از سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری البرز در سال 89 و 91

 - دریافت تقدیرنامه از استانداری البرز در سال 1393

 - دریافت تقدیرنامه از مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1394

 

 سمت های اجرایی:

1. معاون حوزه ریاست و رییس روابط عمومی دانشگاه از سال 81 تا مرداد 92

2. معاون حوزه ریاست و رییس روابط عمومی دانشگاه از سال 93 تا کنون

3. کارشناس هیات امنای دانشگاه از سال 83 تا مرداد 92.

4. کارشناس هیات امنای دانشگاه از سال 93 تا کنون.

 

آثار انتشار یافته تحت نظارت:

   - کتابچه توانمندی­های دانشگاه خوارزمی

   - کتاب مجموعه قوانین و مقررات هیات امنا به همراه جمع آوری صورتجلسات هیات امنا

   - کتاب مجموعه قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

   - چاپ مقاله تحت عنوان فرار مغزها، بایدها و نبایدها در روز نامه شرق