بیوگرافی مدیر بیوگرافی مدیر

زیست‌نامه‌ی تحصیلی و شغلی

 

 • اطلاعات تحصیلی:
 • دکتری زبان و ادب فارسی، دانشگاه تربیت مدرس: 1379- 3137.

عنوان رساله: نقد و بررسی شیوۀ شرح نویسی در شرح های دیوان حافظ

 • کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی، دانشگاه تربیت معلم: 1373-   1370 

عنوان پایان‌نامه: کشوادگان در تاریخ و حماسه

 • کارشناسی زبان و ادب فارسی، دانشگاه تهران: 1370 - 1366
 • دیپلم علوم تجربی، دبیرستان امام خمینی، اقلید: 1365.
 • حوزه‌های مطالعاتی:
 • ادبیات عامه.
 • ادبیات معاصر ایران
 • ادبیات داستانی
 • ادبیات جهان
 • حافظ شناسی

 

 • تجربیات علمی و آموزشی
 • کتاب‌ها  و مقالات

کتاب‌ها: (آماده انتشار)

 • افسانه های پهلوانی ایران (منظوم و منثور) (با دکتر حسن ذوالفقاری، استاد دانشگاه تربیت مدرس).
 • زندگی و شعر ویلیام باتلر ییتس (با دکتر کامران احمدگلی، استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی).
 • عشق انگار اختراع من است (دومین مجموعۀ شعر: سه گانی ها).

 

کتاب‌های منتشرشده

 • شهر بی‌شهرزاد (اولین مجموعۀ شعر)، تهران، سخنوران، 1390.
 • افسانه‌های اوکراین (تحقیق و ترجمه)، تهران، سخنوران، 1390.
 • چون به چشمانت می‌نگرم (شعر اوکراین، تحقیق و ترجمه)، تهران، ثالث، 1390
 • فرهنگ شرح‌های حافظ، تهران، امیرکبیر، 1387.

 

جهت دریافت فایل تکمیلی کلیک نمایید