اعضای شورای دانشگاه اعضای شورای دانشگاه

 

اعضای شورای دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی

رئیس دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمين حاج آقا امیر ابراهیم زاده

مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

آقای دکتر عزیزالله تاجیک اسماعیلی

معاون اداری و مالی و توسعه منابع

آقای دکتر جعفر کيوانی

معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی

آقای دکتر محمدحسین مشهدی زاده

سرپرست معاونت پژوهش و فنآوری

آقای دکتر مرتضی تهامی  

سرپرست معاون دانشجويی

آقای دکتر مرتضی تهامی 

معاون فرهنگی واجتماعی

آقای دکتر رسول رسولی پور

ریيس دانشکده ادبيات و علوم انسانی

آقای دکتر مهدی عباسی سرمدی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آقای دکتر علیرضا حریفی مود

ریيس دانشکده شيمی

آقای دکتر شهنام جوادی

ریيس دانشکده علوم رياضی و کامپيوتر

آقای دکتر محمدحسین مجلس آرا

سرپرست دانشکده فيزيک

آقای دکتر محمدحسين عبداللهی

ریيس دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی

آقای دکتر علی معصومی

ریيس دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر علیرضا الهی 

ریيس دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی

خانم دکتر شهربانو عریان

رييس دانشکده علوم زیستی

آقای دکتر حمید جلالیان

رییس دانشکده علوم جغرافیایی

آقای دکتر محسن رضایی

رييس دانشکده علوم زمين

آقای دکتر حمیدرضا آراسته

رييس دانشکده مديريت

آقای دکتر محسن ابراهیمی

رئیس دانشکده اقتصاد

آقای دکتر خسرو منطقی

رئیس دانشکده علوم مالی

آقای دکتر محمدنقی فراهانی

رییس موسسه تحقيقات تربيتی

آقای دکتر عزیزالله معماریانی

رییس موسسه ریاضیات ( دکتر مصاحب )

آقای دکتر محمد دلنواز

مدير خدمات آموزشی

آقای دکتر غلامرضا نوری

مدير تحصيلات تکميلی

آقای دکتر سعید ضرغامی

مدیر امور پژوهشی

حضرت آیت ا.. موسوی بجنوردی

رئیس پژوهشکده فلسفه و حقوق تطبیقی

آقای دکتر حسن مهديان

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر علیرضا مدقالچی

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر غلامعلی فلاح

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر حامد صدقی

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر بیژن عبداللهی

رئیس پردیس بین الملل دانشگاه

آقای دکتر بهادر باقری

مدير حوزه رياست و روابط عمومی

آقای دکتر غلامرضا کریمی

مشاور رئیس در امور بین الملل و

مدیر دفتر همکاری های علمی بین الملل دانشگاه

آقای شهریار امیری

مدير حراست دانشگاه