اعضای شورای دانشگاه اعضای شورای دانشگاه

                   اعضای شورای دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی

 رئیس  دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمين حاج آقا امیر ابراهیم زاده

مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

آقای دکتر ميرهادی حسينی

معاون اداری و مالی و توسعه منابع

آقای دکتر جعفر کيوانی

معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی

آقای دکتر محمدحسین مشهدی زاده

سرپرست معاونت پژوهش و فنآوری

آقای دکتر مرتضی تهامی

معاون دانشجويی و فرهنگی

آقای دکتر رسول رسولی پور

ریيس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و سرپرست دانشکده ادبیات و زبانها

آقای دکتر مهدی عباسی سرمدی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آقای دکتر علیرضا حریفی

ریيس دانشکده شيمی

آقای دکتر اسماعيل  بابليان

ریيس دانشکده علوم رياضی و کامپيوتر

آقای دکتر محمدحسین مجلس آرا

سرپرست دانشکده فيزيک

آقای دکتر محمدحسين عبداللهی

ریيس دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی

آقای دکتر علی معصومی

ریيس دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر عباس بهرام

ریيس دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی

خانم دکتر شهربانو عریان

رييس دانشکده علوم زیستی

آقای دکتر عزت اله قنواتی

رییس دانشکده علوم جغرافیایی

آقای دکتر محسن رضایی

رييس دانشکده علوم زمين

آقای دکتر حمیدرضا آراسته

رييس دانشکده مديريت

آقای دکتر محسن ابراهیمی

رئیس دانشکده اقتصاد

آقای دکتر خسرو منطقی

رئیس دانشکده علوم مالی

آقای دکتر محمدنقی فراهانی

رییس موسسه تحقيقات تربيتی

آقای دکتر عبدالجواد طاهری زاده

رییس موسسه ریاضیات ( دکتر مصاحب )

آقای دکتر محمد دلنواز

مدير خدمات آموزشی

آقای دکتر غلامرضا نوری

مدير تحصيلات تکميلی

آقای دکتر سعید ضرغامی

مدیر امور پژوهشی

آقای دکتر غفور خوئینی

رئیس پژوهشکده فلسفه و حقوق تطبیقی

آقای دکتر حسن مهديان

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر علیرضا مدقالچی

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر غلامعلی فلاح

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر حامد صدقی

عضو شورای دانشگاه

آقای دکتر بیژن عبداللهی

رئیس پردیس بین الملل دانشگاه

آقای دکتر بهادر باقری

مدير حوزه رياست و روابط عمومی

آقای دکتر غلامرضا کریمی

مشاور امور بین الملل دانشگاه

آقای شهریار امیری

مدير حراست دانشگاه