اعضاء هیأت امنا اعضاء هیأت امنا

اسامی اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امناء دانشگاه خوارزمی

رديف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
دکتر محمدعلی سبحان اللهی
رئیس دانشگاه و دبير هيأت امناء
2
آقای دکتر احمد مسجد جامعی
عضو شورای اسلامی شهر تهران
3
آقای دکتر مجتبی صديقی
رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
4
آقای دکتر جعفر سرقینی
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت
5
آقای مهندس عزيز اکبريان
نماينده مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی
6
آقای دکتر علیرضا مدقالچی
استاد دانشگاه خوارزمی
7
آقای مهندس يونس ژائله
مديرعامل شرکت شيرين عسل